Författare Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 56 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 34
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €