Författare Below Antti, Vauramo Anu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1998
Sidantal 70 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 43
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-067-x (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €