Författare Hokkanen Marja, Vauramo Anu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2000
Sidantal 63 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 55
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-183-8 (painettu), 952-446-184-6 (pdf)