Författare Nikula Liisa
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 16 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-339-3 (painettu)
Sammandrag

Metsähallituksen luonnonsuojelu suojelee alkuperäistä, uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Hoidamme lähes kaikkia maamme kansallispuistoja, luonnonpuistoja ja muita valtion luonnonsuojelualueita sekä pohjoisia erämaita ja suurta määrää retkeilijöitä varten varustettuja valtion alueita. Esitteessä luodaan katsaus Metsähallituksen luonnonsuojelun toimintaan vuonna 2001.