Författare Ravela Heikki (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1992
Sidantal 30 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 2
ISSN-L 1235-6549
Upplagan har utgått