Författare Ruhkanen Marja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1993
Sidantal 29 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 3
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €