Författare Hokkanen Marja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 41 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 11
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €