Författare Hokkanen Marja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1995
Sidantal 42 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 23
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0210-2 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €