Författare Vauramo Anu (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 44 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 31
ISSN-L 1235-8983
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €