Författare Below Antti
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1994
Sidantal 56 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 19
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-47-9943-7 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €