Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 56 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen Luontopalvelut aloitti koko maan käsittävän riippusiltojen tarkastusohjelman 2018. Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnassa olevat riippusillat analysoitiinn ensin asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Sen jälkeen tarkastukset aloitettiin pisimmistä, korkeimmista, iältään vanhimmista ja eniten käytetyistä riippusilloista.

Selvityksen tavoitteena on varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saadaan tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.