Författare Hannelius Simo, Koskinen Pasi, Lahtinen Lasse
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2004
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 48
ISBN 952-446-410-1 (painettu), 952-446-415-2 (pdf)
Upplagan har utgått