Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 12 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Tämä selvitysraportti käsittelee riippusiltojen tarkastusohjelmaa 2018 ja sen tuloksia.

Kaksi kolmasosaa silloista oli hyväkuntoisia, vajaa yksi kolmasosa keskinkertaisessa kunnossa ja yksi silta todettiin huonokuntoiseksi.

Selvityksen tavoitteena oli varmistaa käytössä olevien riippusiltojen kunto, mahdollinen toimenpidetarve sekä asiakasohjeistus. Samalla saatiin tietoa hoidon ja kunnostuksen rahoitustarpeesta lähivuosille.

26.11.2018 tehty pieni korjaus tekstiin.