Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 37 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen näkemyksen mukaan Teijon selvitysalue täyttää luonnonsuojelulain 10 §:n ja 11 §:n kansallispuiston perustamisedellytykset.

  • Alueen luontoarvot ovat merkittävät sisältäen erityisesti kalliomäkiä ja lakikallioita, harjumuodostelmia, lähteitä, erilaisia ja edustavia suotyyppejä, lehtoja sekä luonnonmetsiä.
  • Alue täydentäisi kansallispuistoverkostoa ollen hemiboreaalisen vyöhykkeen ainoa mannerpuisto.
  • Alueella on monipuolisesti kulttuuriperintöä, mm. Kirjakkalan historiallisesti arvokas ruukkimiljöö sekä muinaismuistoja ja kulttuuriperintökohteita, mm. hiilimiiluja, miilumajojen jäännöksiä, kivikautinen asuinpaikka ja rakkakuoppia.
  • Teijo muodostaa suositun ja tärkeän virkistyskäyttöalueen, jossa on monipuoliset retkeilymahdollisuudet ympäri vuoden. Yhdessä Meri-Teijon alueen muiden aktiviteettien ja palveluiden kanssa alue muodostaa houkuttelevan kokonaisuuden.
  • Lajistoon kuuluu useita uhanalaisia sekä EU:n luonto- ja lintudirektiiveihin sisältyviä lajeja.