Författare Paalamo Päivi, Eeronheimo Heikki, Ilmonen Jari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Päivi Paalamo ja Heikki Eeronheimo vastasivat arvioinnista. Eija Kemppainen ja Katariina Mäkelä osallistuivat arvioinnin tekemiseen. Arviointia kommentoivat useat asiantuntijat. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta.

Lettorikon suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön (boreaalinen alue), suotuisa (alpiininen alue).

Mera information

Tietolomake – lajit