Författare Kanerva Tiina, Ilmonen Jari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Tiina Kanerva vastasi arvioinnista. Arviointia kommentoivat useat asiantuntijat. Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Tähkähelmikän suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa riittämätön–heikkenevä.

Mera information

Tietolomake – lajit