Författare Laine Timo, Ilmonen Jari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 6 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen vastuulajien tilan ja suojelutason arviointi on tehty luontodirektiivin vuosia 2001–2006 koskevan raportoinnin yhteydessä. Suojelutaso ja sen osatekijät (levinneisyysalue, populaatio, lajin elinympäristö, ennuste lajin tulevaisuudesta) arvioitiin luokituksella suotuisa – epäsuotuisa riittämätön – epäsuotuisa huono. Arvioinnista vastasi Timo Laine. Metsähallituksen valkoselkätikkatyöryhmän muut jäsenet vuosina 2003–2006 ovat olleet Tapio Alanko (Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.), Tatu Hokkanen (Metsäntutkimuslaitos), Jukka Kiviluoto (Hämeen – Uudenmaan metsäkeskus), Seppo Kallonen (Metsähallitus, luontopalvelut), Jouni Koskela (Metsähallitus, luontopalvelut), Ari Lehtinen (Hämeen ympäristökeskus), Sauli Sarkanen (Metsähallitus, luontopalvelut) ja Raimo Virkkala (Suomen ympäristökeskus). Jari Ilmonen on toimittanut tämän tietolomakkeen arviointimateriaalin pohjalta ja Heikki Eeronheimo on osallistunut toimitustyöhön.

Valkoselkätikan suojelutason kokonaisarvio vuonna 2006: epäsuotuisa huono – paraneva.

Mera information

Tietolomake – lajit