Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2009
Sidantal 17 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Mera information

Metsähallituksen vuosikertomus: tilinpäätös ja toimintakertomus.

Vuosikertomus on julkaistu alunperin verkkosivustona.