Författare Korhonen Pirjo (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 36 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen ympäristöasioiden hoito vuonna 1998.

Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €