Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2018
Sidantal 8 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Metsähallitus Metsätalous Oy on Metsähallituksen omistama tytäryhtiö, joka hoitaa liiketoiminnan käytössä olevia valtion metsiä. Yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa. Metsähallituksen liikevaihdosta lähes 90 prosenttia tulee puun myynnistä. Asiakkaitamme ovat metsä- ja energiateollisuus sekä paikalliset sahat. Olemme osa kasvavaa ja tärkeää vientialaa. Liiketoiminnan tuotoista yli 100 miljoonaa euroa vuodessa tuloutetaan valtiolle ja sitä kautta yhteiskunnan käyttöön.

Puunkorjuun yhteydessä pidämme huolta luonnon monimuotoisuudesta. Metsähallituksen metsien hoitoa ja käyttöä ohjaavat myös ihmisten tarpeet. Toiminnassamme sovitamme yhteen lukuisten sidosryhmien erilaisia toiveita.

Metsissä tehdään puunkorjuun lisäksi paljon muuta – siksi puhumme monikäyttömetsistä. Metsämme tarjoavat mahdollisuuksia myös monenlaiseen virkistykseen – maastopyöräilyyn, moottorikelkkailuun, metsästykseen tai marjastukseen. Puuliiketoiminnan lisäksi monikäyttömetsät mahdollistavat muita elinkeinoja kuten porotaloutta, matkailua tai vaikkapa luonnontuotteiden keruuta.

Metsähallituksella on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus. Vahvistamme maakuntien elinvoimaa, monipuolista yrittäjyyttä ja elinkeinoja luonnonvarojen kestävässä käytössä.