Författare Leskinen Aarne
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 4 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Yhdistelmäkoneella tarkoitetaan korjuukonetta, joka kykenee tekemään kaikki puutavaran hakkuun ja lähikuljetuksen vaatimat työvaiheet. Yhdistelmäkonetta käytettäessä selvitään puutavaran korjuusta yhdellä peruskoneella. Jos yrittäjällä on keskiraskas metsätraktori hän voi 120 000–200 000 markan (veroton hinta) lisäpanostuksella hankkia lisälaitteeksi puutavarakouran tilalle moto-/kuormauspään, jolla voi hakata ja kuormata puutavaraa. Pelkän metsätraktorin tehokas vuosittainen työkausi voi Metsähallituksessa huonoimmillaan olla 4–6 kuukautta vuodessa. Moto-/kuormauspään hankinnalla työkausi jatkui parhaimmillaan ympärivuotiseksi. Jos hakkuukohteita on tarjolla, voi yrittäjä parantaa huomattavasti omaa työllistymistään ja yrityksen kannattavuutta.

Yhdistelmäkone saavutti Pudasjärven ja Puolangan koealoilla puutavaran korjuussa 5,8 m³ tuotoksen tunnissa ja pitempiaikaisena keskiarvona Metsähallituksen työmailla tuotos on ollut 25–40 m³ 8 tunnin työvuorossa. Paksujen oksien karsiminen hidasti huomattavasti työskentelyä samoin kookkaiden, yli 27 cm:n runkojen valmistus kannattaa jättää järeämmille koneille.

Yhdistelmäkoneen luontevin käyttöalue on pienirunkoiset, pienehköt korjuukohteet lyhyellä metsäkuljetusmatkalla.

Tillgänglig i tryckt format