Författare Laitinen Tiina
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen Perä-Pohjolan luontopalveluiden koordinoimassa Life-hankkeessa Tikankontin ja lettorikon suojelu Pohjois-Suomessa tehtiin metsänkäsittelykokeita kymmenellä tikankontin kasvupaikalla 2001-2002. Kasvustojen tilaa metsänkäsittely- ja kontrollikohteilla seurattiin neljän vuoden ajan ja seuranta-aineisto käsiteltiin tilastollisesti. 

Tässä julkaisussa esitellään kokeiden tulokset, esitetään huomioita inventointiaineiston perusteella sekä annetaan suositukset metsänkäsittelylle tikankontin kasvupaikoilla.