Författare Helle Pekka, Lindén Harto, Aarnio Martti, Timonen Kalervo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 25 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 20
ISSN-L 1239-1670
ISBN 952-446-080-7
Upplagan har utgått