Författare Kumpare Teuvo
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
ISSN-L 1239-114X
Sammandrag

Männyn Ps 205-minitaimien istutuskokeilu aloitettiin keväällä 1993. Taimia istutettiin Sodankylän Maaselkään ja Savukosken Löytökumpuun. Kokeilua jatkettiin keväällä 1994 Sodankylän Maaselässä ja Savukosken Tulppiossa. Syksyllä 1994 koetta laajennettiin syysistutuksella Sodankylän Maaselässä.Vertailutaimina käytettiin samaa alkuperää olevia Ps 408 taimia. Tämä on näillä alueilla yleisesti käytetty taimityyppi. Koealoja on nyt perustettu yhteensä 296, joista puolet minitaimille ja puolet Ps 408 taimille.

Tillgänglig i tryckt format