Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Muikkupuron laavun seutu on kauneinta Hossaa. Muikkupurolla yhdistyvät Hossalle tyypilliset hiekkakankaat ja kirkkaat vesistöt. Reitti on helppokulkuinen ja soveltuu kuljettavaksi myös pyörätuolilla tai lastenrattaiden kanssa.

Mera information

LandofNationalParks