Författare Hyvönen Heidi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal 31 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Multimäen virkistysmetsä on Hyrynsalmen kuntalaisten käyttämä lähivirkistysalue. Multimäki on myös yksi Hyryn alue-ekologisen suunnitelman alueen monimuotoisuuden lisäämisalueista ja merkittävimmistä harjualueista. Multimäen maisema- ja virkistysarvojen perusteella alueelle perustettiin 1960-luvun alussa Multimäen luonnonhoitometsä, joka on myöhemmin nimetty Multimäen virkistysmetsäksi. Metsähallituksen omalla päätöksellään metsätalousalueille perustamat virkistysmetsät ovat ensisijaisesti virkistystarkoituksiin varattuja alueita, joiden hoidossa tulee korostetusti ottaa huomioon virkistyskäyttöä tukevien luonnonpiirteiden säilyminen.

Metsähallituksen suunnitteluperiaatteiden mukaan virkistyskäytön erityisalueille laaditaan tarvittaessa alueen luonteeseen sopiva hoito- ja käyttösuunnitelma, joka ohjaa alueella tapahtuvaa toimintaa ja sen kehittämistä. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisesta on päätetty Metsähallituksen Metsien käytön Kainuun aluetiimin kokouksessa 14.11.2005. Alueelle ei ole aiemmin laadittu hoito- ja käyttösuunnitelmaa.

Elektronisk publicering