Författare Mikkola Jyri (koonnut)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2019
Sidantal 25 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Näätämöjoen melontareitti, 92 km, alkaa Inarin kunnan pohjoisosassa sijaitsevalta Iijärveltä ja päättyy Norjan puolelle Neideniin, Barentsinmereen. Suomen ja Norjan rajalla Näätämöjoki on virallinen rajanylityspaikka. Reitti on erämainen (lähimmälle tielle on vähintään 5 km), ja koskia on runsaasti. Joki kuuluu Suomen vaikeimpiin melontareitteihin. Koskien vaativuus on koskiluokituksessa I – VI. Kosket Kolttaköngästä lukuun ottamatta ovat laskettavissa kanootilla.

Tässä esitteessä käydään koski koskelta läpi reitti ja esitellään suositellut ajolinjat. 

Huom! Tiedot on koottu vuosia sitten, joten olosuhteet ovat voineet muuttua.