Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Napapiirin kulmilla kulkeva esteetön reitti johdattaa kauniisti solisevan Koutajoen varteen kotalaavulle, jossa on tunnelmallista hengähtää hetki luonnossa ja nauttia retkieväistä.

Mera information

LandofNationalParks, Oulanka