Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Napapiirin retkeilyalueella on erinomaiset mahdollisuudet monenlaiseen luonnossa liikkumiseen ja luontoharrastuksiin. Alue on koko perheelle soveltuva retkikohde, johon pääsevät tutustumaan myös liikuntaesteiset. Retkeilyalue sijaitsee 25 km Rovaniemeltä koilliseen.

The Arctic Circle Hiking Area offers excellent opportunities for nature lovers to pursue a wide range of outdoor activities. The area is suitable for family hiking trips and is also accessible for people with physical disabilities. The hiking area is located 25 km northeast from Rovaniemi.