Författare Finlands naturcentrum Haltias naturskola, Finlands miljöinstitut Sykli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2022
Sidantal 4 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

På korten finns olika sätt som naturmiljön påverkar välmående och inlärning. Du kan använda korten som stöd för diskussioner då du introducerar temat för dina kolleger eller någon annan grupp. Korten är avsedda speciellt för professionella pedagoger eller studerande inom pedagogik.