Författare Mela Matti, Kangas Kirsi, Forsman Dick
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2007
Sidantal Broschüre
Språk
deutsch
Tillgänglig i tryckt format
Förfrågningar och beställningar
Northern Lapland Nature Centre Siida (nationalparks.fi)