Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2024
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Nuorttin retkeilyreitti on yksi Itä-Lapin helmistä. Kalastajien ja retkeilijöiden suosima kohde esittelee reheviä jokivarsiniittyjä, erämaista mäntymetsää ja jokikanjonin jyrkkiä ja kivisiä rinteitä. Noin 40 kilometrin mittainen reitti sopii 3-4 päivän vaelluskohteeksi.