Författare Laurila Ville
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 481 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Nurmeksen Metsähallituksen talousmetsien inventoinnissa löydettiin yhteensä 150 kohdetta joista 26 luokiteltiin lain suojaamiksi muinaisjäännöksiksi. Näistä esihistoriallisiksi asuinpaikoiksi tulkittuja kvartsi-iskoksien löytöpaikkoja vesistöjen rannoilta tavattiin viisi. Historiallisen ajan asuinpaikkoja 1700-luvun lopusta ja 1800-luvulta löydettiin yhteensä seitsemän. Merkkipuita, eli yli sadan vuoden ikäisiä vuosilukuja ja muita merkkejä puissa havaittiin neljä. Neljä kohteista oli historiallisen ajan hautasaaria ja loput seitsemän sekalaisia muinaisjäännöskohteita

Kulttuuriperintökohteista suurin yksittäiseen ryhmä olivat historiallisen ajan asuinpaikat jotka olivat autioituneet 1950–1970 –luvuilla. Näitä löydettiin 33. Teolliseen metsätalouteen liittyviä kohteita, pääasiassa metsätyökämppiä ja uittopatoja tavattiin yhteensä 36. Tervan- tai hiilenpolttoon liittyviä kohteita oli 14. Sekalaisia rakennuksenjäänteitä 1900-luvulta, pääasiassa latoja, niittysaunoja ja varastoja tavattiin 17. Liikenteeseen ja tiedonkulkuun liittyviä kohteita oli 15, nämä olivat lannoituksiin käytettyjä metsälentokenttiä, sillanjäänteitä ja torneja. Sotahistoriallisia kohteita oli kaksi joista toinen oli puolustusvarustus, toinen varuskunnan jäännös. Loput seitsemän kohdetta olivat sekalaisia 1900-luvun rakenteita.

Mera information

KMO Kulttuuriperintöinventointihanke