Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
svenska
Sammandrag

Suomen luontokeskus Haltian lähialueen kartta ja palvelut.

Karta och tjänster i närheten av Finlands naturcenter Haltia.

Map and services in the vicinity of the Finnish Nature Center Haltia.