Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2011
Sidantal 1 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Kaarniaispolku on koulukäyttöön suunniteltu luontopolku Nuuksion kansallispuistossa. Polun pituus on 2,7 km, oikopolkua pitkin 1,7 km.