Författare Mosatonttu
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2002
Sidantal 2 s.
Språk
suomi
Sammandrag

Nahkiaispolku on luontopolku, joka kertoo Nuuksion kansallispuiston luonnon ennallistamisesta eli siitä, miten ihmisen muuttamaa luontoa yritetään saada lähemmäs alkuperäistä.

Polun pituus on kaksi kilometriä. Polku alkaa Haukkalammen P-paikalta portaita ylös kallioille ja alas laaksoon, seuraa Myllypuroa ja Haukkalammenpuroa, yhtyy Punarinnan polkuun ja palaa P-paikalle. Polulla on käpymerkkiviitat ja 14 kohdetaulua lapsiluukkuineen, metsäpolkua, portaita, pitkospuita, siltoja, jyrkkiä mäkiä ja upeaa kansallispuiston metsää.