Författare Jaakkola Sari
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 66 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 53
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-151-x (painettu)
Upplagan har utgått