Författare Metsähallitus, Espoon ympäristökeskus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 43 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Esite kertoo Nuuksion kansallispuiston ja siihen läheisesti liittyvän järviylängön eläimistä ja kasveista. Päähuomio on kohdistettu suojelun kannalta tärkeimpiin eli Nuuksion uhanalaisiin eliölajeihin.