Författare Metsähallitus, Viestintätoimisto Deski
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 10 videota
Språk
suomi
Sammandrag

Metsähallituksen luontopalvelut on tuottanut osana Suoverkosto-LIFE-hankkeen ympäristökasvatusta 10 jakson videosarjan koululaisille.

Videokuvaa ja piirroksia yhdistelevän sarjan avulla pyritään antamaan koululaisille monipuolinen käsitys suoluonnosta: soiden eläin- ja kasvilajistosta, soiden suojelusta ja käytöstä, ojitettujen soiden ennallistamisesta sekä soiden kulttuuriperinnöstä. Sarjan viimeinen jakso esittelee, mitä Suoverkosto-LIFE-hankkeessa on tehty Suomen suoluonnon hyväksi.

Nykysuon käsikirja on katsottavissa Youtubessa:    

1. Miten paljon maailmassa on soita?
Miten suot syntyvät, ja onko niitä erilaisia? Paljonko soita on?

2. Suon kulttuuriperintö
Soihin liittyy paljon taruja ja uskomuksia – uskotko sinä virvatuliin?

3. Suon käyttö
Miten soita hyödynnettiin ennen vanhaan ja miten niitä nykyisin käytetään?

4. Ennallistaminen
Mitä soiden ennallistaminen on ja miksi sitä tehdään?

5. Miten soita ennallistetaan?
Miten ojat tukitaan, vettä ohjaillaan ja maisema palautetaan?

6. Suoluonto keväällä ja kesällä
Miltä kevät ja kesä näyttävät suolla? Millaisia lajeja soilla elää?

7. Suoluonto syksyllä ja talvella
Soilla tapahtuu paljon myös syksyllä ja talvella.

8. Suokävijän opas
Suunnitelmissa suoretki.

9. Vapaa-ajan vietto ja matkailu suolla
Suolla liikkuminen ja retkeily.

10. Takaisin luontoon!
Suoverkosto-LIFE vaalii elämää soilla. Päätösjakso.

Mera information

Nykysuon käsikirjaan voi tutustua myös Metsähallituksen luontokeskuksissa (luontoon.fi)