Författare Forststyrelsen
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2021
Sidantal 11 s.
Språk
svenska
Andra språkversioner
Sammandrag

Att öluffa är ett äventyrligt sätt att uppleva världens vackraste skärgård. Skärgårdshavets skärgård består av nästan tvåhundra bebodda öar. Mellan dem trafikerar förbindelsebåtar som transporterar såväl invånare som turister avgiftsfritt på tio olika rutter året om. Det går också fint att öluffa med de många bilfärjorna samt sommartid med linje- och charterbåtar.

Mera information

Upplevelserutten vid sydvästkusten (Lounaisrannikon elämysreitti)