Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2005
Sidantal brochure
Språk
english
Andra språkversioner
Tillgänglig i tryckt format
Pris 0 €
Förfrågningar och beställningar
Syöte Visitor Cantre (nationalparks.fi)