Författare Nykänen Riitta
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1996
Sidantal 76 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 30
ISSN-L 1235-8983
ISBN 951-53-0711-2 (painettu)
Tillgänglig i tryckt format
Pris 15 €
Mera information

2. painos 1997