Författare Loikkanen Teppo, Simojoki Timo, Wallenius Pauli
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1997
Sidantal 96 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 952-446-021-1
Tillgänglig i tryckt format
Pris 17 €