Författare Sallamaa Silva, Flogny Darja (toim.)
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2014
Sidantal 148 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
ISBN 978-952-295-080-2 (painettu)
Sammandrag

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen alue on ainutlaatuinen luontokokonaisuus. Puistot ovat osa Fennoskandian vihreää vyöhykettä ja kuuluvat pohjoiseen havumetsävaltaiseen taigavyöhykkeeseen. Alueen lajirikkaus ja luontotyyppien runsaus ovat omaa luokkaansa. Puistojen huikean kauniit maisemat ja poikkeuksellinen luonnonrikkaus ovat kiehtoneet harrastajia, retkeilijöitä ja tutkijoita jo yli vuosisadan ajan. Luonto ei tunne rajoja, mutta alueen halkaisee valtakunnanraja. Sen länsipuolelle Suomeen jää Oulangan kansallispuisto ja itäpuolelle Venäjän Karjalaan Paanajärven kansallispuisto.

Tässä luonto- ja retkioppaassa kuvataan Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen yhteistä luonnon moninaisuutta, historiaa sekä alueen kulttuuriperintöä. Retkeilyosioissa esitellään puistokohtaisesti retkikohteita, reittejä, karttoja ja puistojen palveluita.

Oulangan ja Paanajärven kansallispuistot ovat olleen tiiviissä yhteistyössä vuodesta 1992 lähtien. Tämän luonto- ja retkioppaan päivitys on tuotettu osana Metsähallituksen luontopalveluiden Quality for Crossborder practises in ecotourism -hanketta (KA333). Hankkeen päärahoittaja on Karelia ENPI CBC -ohjelma, joka on Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Karjalan tasavallan välinen rajanylittävän yhteistyön ohjelma.

Upplagan har utgått
Mera information

Sanna-Kaisa Raution ja Kari Lahden alkuperäisteoksen (2005) pohjalta uudistaneet Natalia Bizhon ja Elina Kolppanen.