Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2020
Sidantal 2 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Kuuden kilometrin mittainen rengasreitti Oulangan kansallispuistossa.

Six kilometers long trail in Oulanka National Park.