Författare Viramo Juha, Helminen Matti, Lampi Mirja
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1980
Sidantal 110 s.
Språk
english
suomi
svenska
ISBN 951-46-4404-2
Upplagan har utgått