Författare Metsähallitus
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2023
Sidantal 1 s.
Språk
english
suomi
Sammandrag

Kartassa on Oulangan kansallispuiston rajaus ja puiston rajoitusosa sekä kansallispuiston ja lähialueen kalastuslupa-alueet.

Map shows borders and restricted area of the Oulanka national park, and fishing permit areas in the national park and the surrounding area.