Författare Niemelä Marika
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 1999
Sidantal 68 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 52
ISSN-L 1235-8983
ISBN 952-446-139-0 (painettu)
Upplagan har utgått