Författare Kallunki Airi
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2010
Sidantal 51 s.
Språk
suomi
Publikationsserie
Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja B 131
ISSN-L 1235-8983
ISBN 978-952-446-772-8 (pdf)
Sammandrag

Oulangan kansallispuistossa sijaitseva Oulangan luontokeskus on Metsähallituksen luontopalvelujen asiakaspalvelupiste. Oulangan maisemaa hallitsevat mäntymetsät, jokilaaksot hiekkatörmineen ja koskineen sekä laajat suoalueet. Eliölajisto on rikas ja alueella viihtyvät monet uhanalaiset kasvi- ja eläinlajit. Luontokeskuksen pysyvän näyttelyn pääteema on Oulangan muuttuva jokilaakso ja virtavesi. Näyttely esittelee alueen ainutlaatuista luontoa, esihistoriaa, niittykulttuuria ja vedenalaista elämää. Pysyvän näyttelyn lisäksi luontokeskuksen kahvilassa on vuosittain vaihtuvia näyttelyjä.

Asiakastutkimuksen aineisto kerättiin koko vuoden 2008 ajalta, viikoilla 2–52. Täytettyjä vastauslomakkeita saatiin yhteensä 513.

Asiakastutkimuksen perusteella tyypillinen Oulangan luontokeskuksen asiakas on noin 50-vuotias opistotasoisen tutkinnon suorittanut henkilö, joka tulee luontokeskukseen lähiseudulta, Oulusta tai Helsingistä henkilöautolla oman perheen tai ystävien kanssa, 2–5 hengen seurueessa. Kävijöistä noin 60 % vierailee alueella ensimmäistä kertaa ja suurelle osalle Oulangan luontokeskus on yksi matkan suunnitelluista kohteista. Keskimääräinen oleskeluaika luontokeskuksessa on noin puolitoista tuntia. Vilkkaimmat kuukaudet ovat heinä- ja elokuu. Ulkomaisten kävijöiden osuus on 16 %.

Luontokeskuskäynnin yhteydessä harrastetaan erilaisia aktiviteetteja, joista yleisimmät ja tärkeimmiksi luokitellut aktiviteetit liittyivät Oulangan ainutlaatuiseen luontoon. Tärkeimmät harrastukset ovat luonnosta nauttiminen ja luonnon tarkkailu.

Oulangan luontokeskuksen palveluihin oltiin hyvin tyytyväisiä. Eniten kiitosta annettiin henkilökohtaisesta asiakasneuvonnasta, luontokeskuksessa esitettävistä av-esityksistä sekä kirjallisesta esittelymateriaalista. Eniten parannuksia toivottiin lupiin liittyvään asiakaspalveluun, tiedonsaantiin kalastuksesta ja metsästyksestä sekä lapsille suunnattuihin palveluihin. Luontokeskuksessa vierailusta jäi päällimmäisenä mieleen upea Kiutakönkään vesiputous, kaunis luonto ja hienot jokimaisemat.

Asiakastutkimuksessa kysyttiin myös mielipidettä elektronisesta infopisteestä, Patikkapaikasta. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että Patikkapaikka on informatiivinen, kiinnostava, helppokäyttöinen ja monipuolisesti asioita esittävä.

Asiakastutkimuksessa saatu palaute on arvokasta tietoa parannettaessa Oulangan luontokeskuksen palveluita sekä kehitettäessä toimintaa paremmin kysyntää vastaavaksi.