Författare Oulangan taimen -hanke
Utgivare Metsähallitus, Vantaa, 2013
Sidantal 5 s.
Språk
suomi
Andra språkversioner
Sammandrag

Kuusamossa Oulanka-, Kitka- tai Kuusinkijoella vieheensä veteen heittävä kalastaja voi saada saaliin, jonka arvo luonnon monimuotoisuudelle on korvaamaton. Vesistössä elää omin avuin lisääntyvä ja perimältään omanlaisenaan säilynyt järvitaimenkanta. Vuosituhansien ajan katkeamatta jatkuneen taimensuvun kaltaista ei löydy muualta Suomesta eikä koko maailmasta.